HomeWerkwijze

Werkwijze

Je kunt je kind en/of jezelf aanmelden via het aanmeldformulier. Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is voor het maken van een afspraak.

 1. Telefonisch adviesgesprek
  Als je het fijn vindt om vooraf al contact te hebben dan kan dit in een telefonisch adviesgesprek. Dit gesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend en duurt 30 minuten. In het gesprek maken we helder waar jullie probleem ligt en wat je nodig hebt daar verandering in te brengen.
 1. Intakegesprek met ouder(s) en kind of alleen met jullie als ouders
  Tijdens dit gesprek maken we verder kennis met elkaar. Ik werk altijd met ouder(s) en kind. Dit betekent dat je als ouder(s) aanwezig bent tijdens de intake en/of verdere gesprekken. Samen ontdekken we wat voor jullie situatie het beste werkt en waarmee je je kind thuis verder kunt helpen. De kosten voor dit gesprek zijn €70 (voor 60 minuten).
 1.  Coachingstraject met uw kind
  Aan de hand van wat we bespreken tijdens het intakegesprek, maak ik een voorstel voor een coachingstraject. Een coachingstraject kan bestaan uit 3 tot 5 gesprekken. Dat is afhankelijk van wat er nodig is. Elk kind is uniek en heeft een eigen hulpvraag.

  Het coachingstraject omvat naast de coachingsafspraken met jouw kind nog veel meer: tussentijds contact, alle werkmaterialen en een eindevaluatie samen met je kind.
 1. VIP-trject opvoedcoaching
  In het VIP-traject gaan we samen aan de slag om de situatie bij jou thuis te veranderen. High5coaching ondersteunt jullie gedurende 3 maanden om ervoor te zorgen dat de opvoeding van je kind of puber vlotter verloopt. Dit traject bestaat uit 6 coachgesprekken van 1 uur.
 1. Overige zaken
  Van mij mag je verwachten dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Zelf ben je verantwoordelijk voor het behaalde resultaat tot verbetering, omdat je naast de coachsessies samen met je kind moet oefenen met de oplossingen. Uiteraard met begeleiding van mij.

De coachings gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er signalen zijn die de veiligheid van jou en/of jouw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met jou besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Contact opnemen